NAP 1325

NIEUW PROJECT

United Voices of Diaspora Women

Women’s empowerment and leadership in fragile states, (post) conflict areas and countries in transition

African Sky kon mede dankzij subsidie uit het NAP 1325 Pilotfonds een nieuw project starten om:

– bewustwording op gang laten komen rond de inhoud van VN resolutie 1325,

– de betekenis daarvan voor vrouwen in de landen van herkomst en

– de wijze waarop Diaspora organisaties gezamenlijk vrouwen in de herkomstlanden kunnen ondersteunen bij het streven naar vredesopbouw, veiligheid en vergroten van de invloed van vrouwen op de besluitvorming

Doelgroep voor dit project vormen Diaspora vrouwen uit landen die in een (post) conflictsituatie of transitie verkeren.

De Slotpresentatie van dit project is op woensdagmorgen 14 september 2016 in Nieuwspoort, Den Haag. Download hier de UITNODIGING EN VOORAANKONDIGING 14 september

Meer informatie: Stella Ismail, info@africansky.nl

logos