Missie

slider7_6456

Missie African Sky

Stichting African Sky is een organisatie van vrouwen met een Oost-Afrikaanse achtergrond in Nederland. African Sky staat voor vrede, veiligheid, democratie en mensenrechten onder de Oost-Afrikaanse gemeenschap op nationaal en internationaal niveau. Iedereen heeft recht op keuzevrijheid en zelfbeschikking. Eergerelateerd geweld tegen vrouwen is een schending van mensenrechten. Het tegengaan van eergerelateerd geweld vereist vergroting van het bewustzijn over de omvang van het geweld tegen vrouwen en kinderen; zichtbaar maken van cultureel specifieke problemen gerelateerd aan geweld; versterking van preventieve maatregelen; verspreiding van informatie daarover; bevordering van onderzoek en verdieping van het inzicht in de oorzaken van geweld tegen vrouwen en effectief interventiebeleid.  Wereldwijd moeten de rechten van vrouwen beschermd en geëerbiedigd worden, waaronder het recht op vrijheid, economische zelfstandigheid en lichamelijke onschendbaarheid en genderspecifieke rechten als reproductieve rechten.

Doelstellingen African Sky

  • Bevorderen van vrede, veiligheid, democratie en mensenrechten onder Afrikaanse gemeenschappen op nationaal en internationaal niveau;
  • Empowerment van vrouwen in Oost Afrika en de Diaspora om hun stem te laten horen bij vredesopbouw in conflictgebieden;
  • Stimuleren dat vrouwen in eigen politieke en maatschappelijke omgeving een leiderschapspositie vervullen om gendergelijkheid te realiseren;
  • Handhaving van de gemeenschappelijke agenda voor actie van Zero Tolerance rond FGM;
  • Bevorderen van respect en begrip voor de ander als het fundament voor de opbouw van een rechtvaardige, tolerante, democratische samenleving;
  • Erkennen van diversiteit en tegengaan van discriminatie op alle gronden en op alle niveaus binnen de samenleving;
  • Elimineren van eergerelateerd geweld tegen vrouwen in de Afrikaanse en vluchtelingen gemeenschappen;