Activiteiten

Activiteiten African Sky

Om deze doelstellingen te realiseren vervult African Sky een brugfunctie tussen Oost-Afrikaanse vrouwen in Nederland en relevante maatschappelijke instellingen en werkt African Sky samen met NGO’s in Oost-Afrika om empowerment van vrouwen, de sociaal economische positie en de mensenrechten van vrouwen en jongeren te bevorderen. Onder andere door:

Training van vrouwen:

  • empowerment en politieke bewustwording;
  • capaciteitsopbouw van vrouwenorganisaties;
  • deelname aan besluitvormingsprocessen om gendergelijkheid te bevorderen;
  • tegengaan van (huiselijk) geweld.

Organiseren van voorlichting over:

  • gezondheid, huisvesting, man-vrouw relaties, actieve participatie in de Nederlandse samenleving, conflictbeheersing tussen ouders en kinderen, jongeren en criminaliteit;
  • geweld tegen vrouwen en advies en daadwerkelijke ondersteuning in het geval van huiselijk geweld en echtscheiding;
  • besnijdenis (FGM) en het informeren van de Nederlandse samenleving daarover.

Organiseren van conferenties en rondetafeldebatten over:

Internationale projecten en platforms:

African Sky maakt deel uit van een internationaal netwerk van organisaties die opkomen voor de fundamentele rechten van de mens, dus de rechten van vrouwen en kinderen wereldwijd en meer specifiek voor de rechten van vrouwen in Oost-Afrika. African Sky organiseert en/of neemt deel aan internationale projecten en platforms.