6 februari: Internationale Dag Tegen Vrouwenbesnijdenis

Minstens 200 miljoen vrouwen en meisjes hebben een vorm van besnijdenis ondergaan, zo meldt kinderrechtenorganisatie UNICEF in een op 5 februari 2016 gepubliceerd rapport: http://www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_final_UNICEF_SPREAD.pdf

Vergeleken met 2014 is het geregistreerde aantal vrouwenbesnijdenissen met bijna 70 miljoen toegenomen. Die toename is te verklaren  doordat voor het eerst in het UNICEF rapport ook cijfers uit Indonesië zijn meegenomen.  Van alle vrouwen die zijn besneden, komt ongeveer de helft uit drie landen: Egypte, Indonesië en Ethiopië. In Liberia, Egypte en Burkina Faso is het aantal verminkingen flink afgenomen. In Somalië, Guinee en Djibouti worden nog steeds vrijwel alle meisjes en vrouwen besneden. Hoewel het aantal vrouwenbesnijdenissen procentueel gezien al decennia lang afneemt, groeit het absolute aantal gezien de groei van de bevolking in betreffende landen.

Vrouwenbesnijdenis omvat alle procedures die betrokken zijn bij het veranderen of beschadigen van vrouwelijke genitalia om niet-medische redenen. Het is het gedeeltelijk of volledig wegsnijden van de schaamlippen en/of de clitoris. De behandeling wordt meestal uitgevoerd bij jonge meisjes ergens tussen de eerste jeugd en ongeveer 15 jaar.

Internationaal wordt deze praktijk gezien als een schending van de rechten van meisjes en vrouwen. In Nederland is genitale verminking een misdrijf, ook als mensen die hier wonen een meisje in het buitenland laten besnijden.

UNI103836

Tags:

Comments are closed.