PONT-CEPF-partnerschap voor doeltreffendheid van natuurbehoud

PONT implementeert zijn missie via twee belangrijke subsidieprogramma’s: (1) medefinanciering van de operationele kosten van beschermde gebieden (PA’s), en (2) medefinanciering van het werk van milieu-actoren (EA’s). De EA’s omvatten niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), gemeenten en wetenschappelijke of academische instellingen.

CEPF is een gezamenlijk initiatief van l’Agence Française de Développement, Conservation International, de Europese Unie, de Global Environment Facility, de regering van Japan en de Wereldbank; CEPF krijgt in het Middellandse Zeegebied extra steun van Stichting MAVA. Een fundamenteel doel van CEPF is ervoor te zorgen dat het maatschappelijk middenveld zich bezighoudt met het behoud van de biodiversiteit. Het CEPF-programma voor kleine subsidies in de Middellandse Zee wordt geleid door BirdLife International, dat fungeert als regionaal implementatieteam voor de hotspot.

Door samen te werken met de CEPF heeft PONT de verplichte cofinanciering door de EA’s (minstens 25%) veiliggesteld, wat een uitdagende taak kan zijn voor veel lokale niet-gouvernementele organisaties. Het partnerschap tussen PONT en CEPF gaat niet alleen over het mobiliseren van middelen, maar faciliteert ook synergieën en complementariteit. Beide partners richten zich op het behoud van biodiversiteit en hebben complementaire organisatorische kernwaarden, principes, belangen en investeringsprioriteiten die elkaar overlappen in de regio Prespa-Ohrid, waarbij de niet-gouvernementele organisaties belangrijke begunstigden zijn.

De focus op een specifiek initiatief, zoals de gezamenlijke oproep voor niet-gouvernementele organisaties, hielp de partners om systematisch een gezamenlijk instandhoudings- en investeringsprogramma voor te bereiden en uit te voeren met een bepaald tijdsbestek. Door het uitgebreide netwerk van experts en partners van CEPF te combineren met de diepgaande kennis van de lokale context door PONT, werd de eerste call succesvol afgerond door het toekennen van subsidies aan drie NGO’s voor de behoud van de Prespa-forel en de behoud van endemische planten in Prespa. De gezamenlijke tussentijdse evaluatie van de uitvoering van deze projecten, uitgevoerd in mei 2021, was even succesvol: de projecten boekten vooruitgang bij het behalen van hun doelstellingen op tijd en binnen het budget.

Hoewel donorcoördinatie als tijdrovend wordt beschouwd, hebben het vertrouwen dat is opgebouwd door de eerste gezamenlijke oproep en de vooruitzichten op samenwerking op langere termijn, de transactiekosten van het partnerschap verlaagd. De focus op pragmatische oplossingen om interne plannings-, evaluatie- en monitoringprocessen op elkaar af te stemmen en om de bestaande formulieren en protocollen te combineren, heeft het vertrouwensopbouwproces enorm geholpen. Het succesverhaal resulteerde in een overeenkomst om de tweede en lopende gezamenlijke oproep voor kleine subsidies van juli 2021 dat de samenwerking tussen CEPF en PONT verdiept en geografisch uitbreidt. De tweede oproep bevestigde ook het vermogen van het partnerschap om de uitdagingen bij het tijdig mobiliseren van financiën en andere middelen het hoofd te bieden.

Hoewel de gecombineerde inspanningen van CEPF en PONT cofinanciering, kennisdeling en leren met zich meebrachten, is het uiteindelijke resultaat een partnerschap voor een verbeterde doeltreffendheid van de instandhouding.


De Prespa Orhid Nature Trust (PONT) is een stichting opgericht naar Duits recht, die beschermde gebieden en milieuactoren in het bredere Prespa-gebied in Noord-Macedonië, Griekenland en Albanië ondersteunt, met als missie “het verstrekken van langetermijnfinanciering voor het behoud en het duurzame beheer van biologische diversiteit, natuurlijke processen en ecosystemen diensten in Prespa en de wijdere omgeving ten behoeve van de natuur en de mensen in de regio”.

De Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) is een gezamenlijk initiatief van l’Agence Française de Développement, Conservation International, de Europese Unie, de Global Environment Facility, de regering van Japan en de Wereldbank. Er is extra geld beschikbaar gesteld door Stichting MAVA. Een fundamenteel doel is ervoor te zorgen dat het maatschappelijk middenveld zich bezighoudt met het behoud van de biodiversiteit.

Aanvullende financiering voor het CEPF-programma voor kleine subsidies in de Balkan wordt verstrekt door de Stichting MAVA, die zal worden gebruikt om het bereik van CEPF uit te breiden en de kleinere basisorganisaties verder te versterken

CEPF is meer dan alleen een financier

Een speciaal Regionaal Implementatieteam (RIT) (deskundige functionarissen ter plaatse) begeleidt de financiering naar de belangrijkste gebieden en zelfs naar de kleinste organisaties; het opbouwen van capaciteiten van het maatschappelijk middenveld, het verbeteren van de resultaten van natuurbehoud, het versterken van netwerken en het delen van beste praktijken. In de Biodiversiteit Hotspot van het Middellandse-Zeegebied wordt het RIT toevertrouwd aan BirdLife International en zijn partners: LPO (BirdLife France), DOPPS (BirdLife Slovenië) en BPSSS (BirdLife Servië).

creditSource link

ZIE JE GEDACHTEN

Leave a reply

Africansky
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart